top of page

Klachtenregeling

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. 

Ik streef er naar u in mijn praktijk zo goed en zorgvuldig mogelijke zorg te bieden, toch kan het voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg.

Mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt.

Indien wij niet via dit rechtstreekse contact uit een impasse kunnen komen, dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Bovendien staat het u vrij - indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt - u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie Zorggeschil.

Dit kan alleen na het doorlopen van het eerste traject en na het oordeel van de zorgaanbieder. 

De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen.

Voor meer informatie kunt u naar de volgende website om de klachtenbehandelingsprocedure te downloaden: De geschillen commissie

Of u kunt onderstaande formulier downloaden met extra informatie.

bottom of page