top of page

Klachtenregeling

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld.

Ik streef er naar u in mijn praktijk zo goed en zorgvuldig mogelijke zorg te bieden, toch kan het voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg.

Mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt.

Bovendien staat het u vrij - indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt - u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie Zorggeschil. Ik ben aangesloten bij Quasir en Zorggeschil.

Alvorens Zorggeschil de klacht behandeld, wordt eerst een bemiddeling via een klachtenfunctionaris van Quasir gevolgd. Deze zal binnen 2 werkdagen na uw melding contact met u opnemen.

De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen.

Voor meer informatie kunt u naar de volgende website om de klachtenbehandelingsprocedure te downloaden: De geschillen commissie

bottom of page