top of page

behandeling Cranio Sacraal therapie

Tijdens de behandeling worden zachte technieken gebruikt. Hierdoor kan vrijwel iedereen cranio sacraal therapie ondergaan. De behandeling wordt gegeven op de kleding en duurt ongeveer een uur.

Doordat de behandeling overwegend op de kleding gegeven wordt is het aan te raden geen strakke kleding te dragen. Soms wordt gevraag om strakke kleding of sieraden zo mogelijk af te doen of los te maken. Vooraf aan de behandeling stel ik een aantal vragen om inzicht te krijgen in de oorzaak en samenhang van uw klachten. Deze vragen hebben onder andere betrekking op lichamelijke en mentale klachten, op erfelijke aandoeningen, operaties, eerdere behandelingen, etc. Het totaal aantal benodigde behandelingen is afhankelijk van de aard van uw klachten en de reactie op en inzet bij de behandeling. 

 

massage

Bij massage wordt de massage aangepast aan uw wensen en afgestemd op uw klachten en conditie. Door kennis kan een optimale (ontspannende) massage worden gegeven. Zo kan rust, erkenning, en daar waar herstel nodig is, gestimuleerd worden.

massage bij kanker
Dit is een speciale massage gericht op mensen met kanker die nog onder behandeling zijn, net klaar me de behandeling, Mensen in remisse of die gezond verklaard zijn. De massage kalmeert het zenuwgestel en bewerkstelligt dat men zich kan ontspannen op de massagetafel. Even aan niets denken dan aan wie je zelf bent. Het is een ontspannen massage met zachte druk. 
Tot 2023 ben ik aangesloten geweest bij Kwaliteitsregister Netwerk Massage bij Kanker (NMbK),

 

hoe ziet een sessie eruit

Aan de hand van een inleidend gesprek, waarin jij vertelt wat je beweegt, waaraan je wilt werken, de achtergronden en eerdere ervaringen, overleggen we wat de mogelijkheden zijn. De behandeling wordt daarop afgestemd. Om je proces diepgang en continuïteit te geven is het zinvol om minimaal 3 keer te komen. Een behandeling duurt ca 60-90 minuten.

bottom of page